Professorat

Professorat de lìtinerari d'Instruments de la cobla

Jordi Figaró

Figaró, Jordi

Professor de tenora

Jordi León

León, Jordi

Professor de Repertori de la cobla i arranjaments de la cobla

Pep Moliner

Moliner, Pep

Professor de  fiscorn

Marcel Sabaté

Sabaté, Marcel

Professor de flabiol i tamborí

Jordi Vilaró

Vilaró, Jordi

Professor de tible