Instruments de la Cobla

Cobla presentacio 1 repetida

L’any 1924 a l’Ataneu Barcelonès s’interpreta  Juny de Juli Garreta.  Entre els assistents al concert si troba el compositor Igor Stravinsky. Emocionat i impressionat per l’obra exclama “Mes Garreta, si us plau, més Garreta!”. La música que captivar la sensibilitat del compositor rus, la més autòctona del nostre país, ja es una realitat als estudis Superiors de Música de Catalunya. 

L’ESMUC ha apostat sempre per la presència dels instruments de la Cobla al grau superior i avui són uns estudis consolidats. L’especialitat de Cobla compte amb un professorat altament qualificat i de reconegut prestigi.

El seu pla d’estudis, que s’ha hagut d’anar creant al llarg d’aquesta última dècada, dóna als estudiants una formació integra i completa en els diferents instruments que els permet afrontar el repte professional amb més garanties d’èxit.

Presentacio cobla 3

Les activitats del departament es veuen plasmades en els dos Grans Conjunts que la Cobla de l’ESMUC realitza cada curs, a mes d’ altres concerts i activitats relacionades amb el món de la Cobla.

Les sortides professionals dels estudiants graduats passen pel món de la interpretació de la Cobla, per la dedicació a la docència i per la recerca en el camp interpretatiu i musicològic.

Podeu seguir les activitats de la Cobla de l’ESMUC des del Facebook del Departament.