Minguet petit

Inscripció a les proves d'accés de SETEMBRE 2015

En la convocatòria de setembre 2015 s'ofereixen les següents places:

  • Interpretació, àmbit de Música antiga, modalitats de Clavicèmbal, Instruments històrics de broquet, Viola de Gamba i Violí històric.
  • Interpretació, àmbit de Música Tradicional, modalitat de Tible.
  • Producció i gestió.