Minguet petit

Piscolabis Musicae

Audició dels estudiants del departament d'Antiga

Dimarts, 3 de maig,  a les 14 h

Aula 110

Entrada lliure

Programa

L'Hermenèutica feliç

"Sonidos en la literatura hispana de la Ilustración. Don Lazarillo Vizcardi de Antonio Eximeno"

Seminari de lectura a càrrec de Júlia García-Arevalo

Divendres, 6 de maig, a les 18:30 h Aula 110

Un cafè amb Händel

Cinqué concert del cicle dedicat a G.F.Händel

La música orquestral

A càrrec d'estudiants del departament de Música Antiga de l'ESMUC

Dissabte, 14 de maig, a les 12 h

Sala de teclats del Museu de la Música