Un nou tàndem amb l'Esmuc

Escola Catalunya

L'Escola Catalunya de Sant Adrià del Besòs

Projecte Tàndem 2017 – 2020 amb l'Escola Catalunya

El curs 2011-2012 l’Esmuc es va estrenar dins del projecte Tàndem, organitzat per la Fundació Catalunya la Pedrera, en col·laboració amb l’Escola Poblenou. Enguany, i fins el 2020, la col·laboració serà amb l’Escola Catalunya de Sant Adrià del Besòs.

L’objectiu fonamental del projecte és utilitzar la música com a eix principal en l’educació del centre escolar. El  primer pas és mirar curosament el projecte educatiu de l’escola i el seu currículum amb intenció de proposar-ne el màxim de millores, amb la música com a eix transversal. Aquesta feina la fan conjuntament l’equip docent de l’escola i l’equip encarregat de l’Esmuc per tal de posar en comú els punts que es volen treballar. Enguany, l’equip de l’Esmuc està format pels següents cinc professors del Departament de Pedagogia: Rubèn Bes, Ferran Badal, Margarida Barbal, Ester Momblant i Ignasi Gómez. Com s’ha comentat anteriorment, aquest equip s’encarrega de tirar endavant el projecte Tàndem a l’escola en qüestió i, com a responsables, coordinen i fan un seguiment de la feina al centre, la formació de l’equip docent i proposen canvis per fer una millora del centre educatiu.  

Un cop havent-se informat sobre l’escola, com a feina de coordinació, l’equip del Departament de Pedagogia s’encarrega de pensar uns seguit de petits objectius formatius que es proposa anar assolint al llarg del primer any. Veure el procés d’assoliment d’aquests objectius és important per poder començar a donar eines a l’equip docent per tal que durant els següents dos anys es puguin portar a la pràctica a poc a poc i així valorar si l’efecte que tenen és el pensat. A partir d’aquí es va fent una feina de valoració sobre la feina feta i la repercussió que hi ha en els nens i nenes i en el claustre.

Sortint de la pràctica del projecte i entrant a la teoria, la idea general del projecte Tàndem és una idea de col·laboració en un espai de temps de tres anys. Però això, segons ens ha explicat Ignasi Gómez, Cap del Departament de Pedagogia i professor participant en el projecte, no evita que aquestes dues institucions deixin de tenir lligams un cop acabat el període establert. Les dues institucions poden seguir fent activitats conjuntes tot i que no dins del projecte.

Com a novetat d’aquest any i exclusiva podem dir que un dels objectius que s’ha plantejat l’Esmuc és crear una relació de lligam entre l’Escola Catalunya i l’escola de música de Sant Adrià del Besòs. Vol que, un cop passats els tres anys, l’escola pugui mantenir l’eix de la música dins del projecte educatiu del centre. I, com a efecte secundari, fer que els nens i nenes del centre puguin conèixer la música més a fons.

Comments

Log in to comment.