Organització i pla d'estudis

Podràs cursar aquesta doble titulació des de les especialitats musicals de Composició i Interpretació.

Ambdues especialitats tenen com a objectiu formar professionals altament qualificats en els àmbits de la creació i interpretació musical, amb una estètica i un llenguatge propis, i preparats per treballar amb els formats i mitjans i en els gèneres i contextos que s’adaptin millor a la demanda laboral actual.

Pla d'estudis Especialitat d'Interpretació - Piano
Pla d'estudis Especialitat Composició

La doble titulació es cursa en 10 quadrimestres (cinc cursos acadèmics) i s’inicia al setembre.

L’itinerari curricular és personalitzat, amb horaris adaptats. 

Les assignatures corresponents al grau en Matemàtiques s’imparteixen a l’FME (c/. Pau Gargallo, 14), i les del títol superior de Música, a l’ESMUC (c/. Padilla, 155, edifici de L’Auditori), ambdues a Barcelona.

L’estudiant s’ha de matricular als dos centres i la convalidació dels crèdits serà automàtica.