Segones Jornades ab sentits

Entre els dies 21 i 23 de novembre de 2019 tindrà lloc la segona edició de les Jornades ab sentits, un espai de trobada i intercanvi, obert als interessats de fora de l’escola, que enguany, amb el lema “La significació musical, una eina per humanitzar el món”, posarà l’èmfasi en la incidència dels significats expressius sobre les decisions interpretatives.

Les Jornades

El novembre de 2018, l'Esmuc va organitzar unes primeres Jornades ab sentits per posar en comú diferents aproximacions al fenomen de la significació musical, tant per part dels professors com d'estudiants i alumni. Vam poder comptar amb la participació d'investigadors/res de dins i fora de l'escola, nacionals i internacionals, i amb una assistència molt nombrosa de públic extern.

En aquesta segona edició, organitzada per Rolf Bäcker, Imma Grimalt, Joan Grimalt, Rubén López Cano i Melissa Mercadal, es volen afavorir propostes de col·laboració paritàries i d’un ventall al més ampli possible: jazz, flamenco, cobla, música antiga, contemporània, etc. El format preferent serà el de la demostració, sigui un assaig o una classe pública, o un breu concert comentat.

Un acord Erasmus entre la Universitat de Leeds i l'Esmuc ens permetrà comptar amb la presència de Clive McClelland, intèrpret i musicòleg de primera línia, que ens presentarà la seva recerca en teoria i, sobretot, en pràctica.

 

Programa de les jornades

 

Resums de les intervencions i biografies dels convidats

  

 

 

 

La significació musical, una eina per humanitzar el món
La significació musical és allò que fa la música expressiva i valuosa, el que la connecta a valors humans i humanistes. Sobretot, posa l'èmfasi sobre els aspectes que agermanen música i llenguatge. Aquest aspecte comunicatiu s'hauria de veure reflectit en les propostes, d'acord amb el lema d'aquest any: els sentits de la música la fan més humana, més capaç de generar proximitats, complicitats i relacions personals. Més atrevida per proposar-se millorar les coses a través de la nostra activitat musical i pedagògica, ni que sigui contra corrent.

 

Institucions amigues de les Jornades ab sentits:

Conservatori de Tortosa, Universitat de Zagreb, Universitat de Leeds.