Jornades ab sentits

Com a branca emergent de la musicologia, la significació musical encara té poca presència als curricula, malgrat l'interès d'una majoria creixent de músics i de musicòlegs d’arreu del món.

És per això que els dies 15, 16 i 17 de novembre de 2018, l'ESMUC ha organitzat unes jornades on es tractarà específicament sobre les vinculacions entre la significació musical i la pròpia activitat artística o docent.

 

Objectiu

Les Jornades sorgeixen com un espai per posar en comú diversos mètodes analítics i pedagògics i donar visibilitat a un tema que està despertant cada cop més l'interès de músics i músicòlegs: la significació musical.  

A qui s'adreça

A estudiants, alumni i professors interessats. El públic extern a l'Escola es pot inscriure com a oient, de manera gratuïta.

Continguts

Es tractaran aquests temes de caire general:

  • Relació entre anàlisi i interpretació, gràcies als significats expressius.
  • Aspectes didàctics, musicològics o epistemològics de la significació musical.
  • Música i literatura, literatura sobre música; relacions amb les altres arts, amb les Humanitats.
  • Semiòtica, hermenèutica, relacions amb la història de la cultura.
  • Textos fonamentals per entrar en matèria de manera assequible.

 

 

Ponents

Les Jornades compten amb ponents de reconegut prestigi:

 

Intervindran també dotze professors/es de l’Escola, que  abordaran la relació entre la significació musical i la seva tasca, ja sigui docent, interpretativa o de recerca, així com sis estudiants o graduats les propostes dels quals han estat seleccionades pel comitè científic de les Jornades. 

Les ponències del professorat de l'ESMUC tindran un caràcter marcadament plural, amb enfocaments des de la musicologia (Rolf Bäcker, Anna Costal, Rubén López Cano, Sílvia Martínez, Joaquim Rabaseda), des de la intersecció entre interpretació i musicologia (Xavier Blanch, Joan Grimalt, Adolf Pla, Francisco Poyato); d'altres encara relacionant la seva creació com a compositors amb la significació musical (Bernat Vivancos, Fèlix Pastor).

El programa es complementa amb 4 concerts comentats pels professors Àlex Garrobé, Lorenzo Coppola i Cristina Esclápez, Luca Chiantore i Lluís Vila.

Les Jornades ab sentits representen l'evolució d'unes trobades extra-oficials que, des de fa quatre anys, alguns estudiants i graduats mantenen amb el professor Joan Grimalt per tractar sobre aquest temes. Es poden entendre també com un assaig general del XV International Congress for Musical Signification (ICMS) que tindrà lloc el 2020.

Organització

La iniciativa de les Jornades sorgeix dins dels departaments de Teoria, Composició i Direcció i de Musicologia de l'ESMUC. Estan organitzades pels professors Joan Grimalt i Rolf Bäcker i compten amb la participació dels departaments de Producció i Gestió i de Música Antiga, així com de l'àrea de Piano.

Inscripcions tancades