Curs d'aprofundiment en improvisació lliure

Aquest curs és un projecte innovador i pioner organitzat amb cooperació europea i centrat en un treball intensiu per a intèrprets de totes les especialitats musicals.

Consta de quatre mòduls en encontres de tres dies. 

Els mòduls s’han desenvolupat dins del programa METRIC, un projecte finançat per Erasmus+ on participen més de 13 universitats i centres superiors de música europeus, entre els quals l’ESMUC, enfocat a l’aprenentatge i l’ensenyament de la improvisació.

 

 

Una de les línies de recerca de METRIC és la creació d'aquests mòduls europeus i l'establiment de relacions internacionals entre les institucions col·laboradores amb l'objectiu de crear una assignatura conjunta. En aquest projecte hi participen:

A qui va dirigit

  • Estudiants i professionals d'interpretació instrumental avançada
  • Estudiants i professionals amb experiència prèvia en improvisació lliure
  • Professorat de conservatoris i d'escoles de música

Objectius

  • Demostrar la capacitat d'improvisar amb fluïdesa en diversos llenguatges contemporanis
  • Sintetitzar una sèrie d'enfocaments d'ensenyament i aprenentatge dins de la pròpia pràctica d'improvisació
  • Col·laborar amb èxit en un conjunt
  • Desenvolupar l'habilitat d'escoltar activament en la execució de la improvisació
  • Mostrar un enfocament creatiu en la interpretació instrumental / vocal / electrònica

Continguts

Aquest curs pretén que els estudiants amb un nivell avançat d'interpretació i coneixement de la improvisació instrumental, vocal o amb mitjans electrònics, puguin experimentar una sèrie d'aproximacions a la improvisació lliure, per tal d'explorar i desenvolupar la seva pròpia pràctica en aquest camp.

Els estudiants assistiran a quatre tallers intensius de tres dies, cadascun dirigit per un expert en la pràctica de la improvisació d'una de les institucions associades. Entre els enfocaments que es poden utilitzar s'inclouen la investigació en partitures obertes (text, gràfic).

Calendari i professorat

Dates Professorat
9 - 11 gener 2020 Agustí Fernández i Núria Andorrà (ESMUC)
20 - 22 febrer 2020 Arnas Mikalkenas (LMTA) i Núria Andorrà (ESMUC)
2 - 4 abril 2020 Anto Pett (EMA) i Núria Andorrà (ESMUC)
16 - 18 abril 2020 Alistair Mc Donald (RCS) i Núria Andorrà (ESMUC)

Preu de curs

El curs té un cost de 700€

Inscripcions

Per poder fer aquest curs, les persones interessades han de tenir coneixements en improvisació.